Terapia zajęciowa

Działalność kulturalno – oświatowa i terapia zajęciowa mają na celu aktywizowanie Mieszkanek, ułatwianie trafnych wyborów, wspomaganie sprawności oraz zaspakajanie potrzeb emocjonalnych. W naszym Domu na dzień dzisiejszy prowadzimy 5 rodzajów terapii, sukcesywnie poszerzanych o nowe metody   i techniki w zależności od zainteresowań i potrzeb Mieszkanek. Są to:


1. Arteterapia – terapia przez sztukę.
Metody arteterapii stosowane w DPS:
• Plastykoterapia – rysunek, malarstwo, rzeźba, sztuka użytkowa
• Choreoterapia – taniec, ćwiczenia muzyczno – ruchowe
• Esteroterapia – kontakt z przyrodą
• Ozdobnictwo i dekoratorstwo – dekoracje świąteczne i okolicznościowe,

2. Ergoterapia – terapia pracą, terapia poprzez zajęcia manualne. Stosowane metody:
• Ogrodnictwo – sadzenie, kopanie, sianie, prace porządkowe
• Origami – ozdoby z papieru, bibuły, brystolu
• Dziewiarstwo – szydełkowanie, robienie na drutach
• Hafciarstwo – hafty richelien, krzyżykowy, regionalny
• Tkactwo – tkanie na ramkach

3. Socjoterapia – czyli spędzanie wolnego czasu, rozwiązywanie trudności życiowych. Stosowane metody:
• Ludoterapia – terapia zabawą
• Terapia ruchem – gimnastyka
• Rekreacja – spacery, wypoczynek na łonie natury (silwoterapia), tańce, gry i zabawy zespołowe, zwiedzanie
• Trening umiejętności społecznych – prowadzenie rozmów, rozwiązywanie problemów w trudnych sytuacjach międzyludzkich

4. Biblioterapia – jest to forma kulturopterapii wpływająca na rozwój intelektualny i poprawę samopoczucia. Stosowane metody w DPS:
• Kulturoterapia – wyrażanie potrzeb, przeżyć oraz stanu psychicznego poprzez literaturę i sztukę
• Czytelnictwo – udział w zajęciach czynny, gdy mieszkaniec czyta sam i bierny, czytanie mieszkańcowi przez instruktora oraz słuchanie powieści w radiu i z taśmy magnetofonowej
• Dyskusje i wymiana myśli i poglądów na temat przeczytanej książki lub artykułu z prasy
• Kronikarstwo – gazetki ścienne, dokumentowanie historii domu

5. Muzykoterapia – zapewnienie relaksu i wypoczynku w oparciu o muzykę. Metody stosowane w DPS to:
• Muzyka relaksacyjna, rozładowanie wewnętrznych napięć
• Występy wokalno – muzyczne wykonywane zarówno przez mieszkańców jak i inne osoby (np. młodzież szkolną)
• Rekreacja – zabawy muzyczno – ruchowe

6. Gastroterapia
Zajęcia te oparto na następujących metodach: wykładzie, pogadance, dyskusji, opisywaniu, samodzielnej pracy – metodzie praktycznej, pokazie, wyjaśnianiu, rozwijaniu umiejętności, instruktażu, metodzie wzrokowej, metodzie słuchowej, metodzie dotykowej, metodzie smakowej, metodzie węchowej. Mają one rozwijać zdolności kształcenia i doskonalenia strony manualnej i intelektualnej.
Nasi podopieczni bardzo lubią korzystać z tej formy terapii, chętnie przychodzą na zajęcia z własną inicjatywą i pomysłami na nowe różnorodne potrawy, chętnie je wykonują i przygotowują a najlepszym momentem podczas zajęć jest ich wspólna degustacja.

 

Kontakt

  Dom Pomocy Społecznej            prowadzony przez           Zgromadzenie Sióstr Albertynek


 ul. Długa 2;  08-304 Jabłonna Lacka    tel./fax 25 787 10 66

mail: dpsjablonna@siedlce.home.pl

BIP
A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl