Grant NFZ

 

Projekt POWR.05.02.00-00-0001/20

W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ NA LATA 2014-2020

Informujemy, że Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek ul. Długa 2; 08-304 Jabłonna Lacka otrzymał grant finansowy w ramach projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

 Środki finansowe z otrzymanego grantu zostaną przeznaczone na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pielęgniarek, a także dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej dla personelu.

Wysokość otrzymanego grantu wynosi 36.112,06 zł, w tym dotacja bieżąca:

1) ze środków UE: 30.395,52 zł.

2) ze środków budżetu państwa: 5.716,54 zł.

 

Pliki

Grant NFZ


News

Kontakt

  Dom Pomocy Społecznej            prowadzony przez           Zgromadzenie Sióstr Albertynek


 ul. Długa 2;  08-304 Jabłonna Lacka    tel./fax 25 787 10 66

mail: dpsjablonna@siedlce.home.pl

BIP
A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl