Grant – Wsparcie dla Mazowsza

 

PROJEKT NR POWR.02.08.00-00-0100/20

„WSPARCIE DLA MAZOWSZA”


W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ NA LATA 2014-2020

Informujemy, że Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek ul. Długa 2; 08-304 Jabłonna Lacka otrzymał grant na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Wsparcie dla Mazowsza”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. 

Środki finansowe z otrzymanego grantu zostaną przeznaczone na wsparcie personelu DPS w zapewnieniu właściwej i bezpiecznej opieki nad osobami  przebywającymi w DPS w zakresie ochrony życia i zdrowia oraz zabezpieczenie pensjonariuszy i personelu w zakresie przeciwdziałania i ograniczania skutków COVID-19.

Wysokość otrzymanego grantu wynosi 125.056,99 zł, w tym dotacja bieżąca:

1) ze środków UE: 105.398,03 zł.

2) ze środków budżetu państwa: 19.658,96 zł.

 

Pliki

Grant – Wsparcie dla Mazowsza


News

Kontakt

  Dom Pomocy Społecznej            prowadzony przez           Zgromadzenie Sióstr Albertynek


 ul. Długa 2;  08-304 Jabłonna Lacka    tel./fax 25 787 10 66

mail: dpsjablonna@siedlce.home.pl

BIP
A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl