Rehabilitacja

Aktywności fizyczna osób starszych jest niezmiernie ważna w opóźnianiu procesu starzenia. Uruchamiając aktywność fizyczną, a co za tym idzie pracę wszystkich narządów ciała, można liczyć na rozwój i kompensację sprawności.
W naszej placówce aktywność ruchowa ma odzwierciedlenie w różnych formach terapii zajęciowej oraz w działaniach z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji. Na przestrzeni lat dostosowaliśmy naszą ofertę zajęć usprawniających uwzględniając indywidualne i grupowe potrzeby mieszkańców. Zajęcia odbywają się codziennie i mają na celu poprawę zakresu ruchomości w stawach oraz utrzymanie i/lub wzmocnienie siły mięśniowej, podtrzymanie sprawności fizycznej pozwalającej na samoobsługę, osiągnięcie równowagi psychicznej dającej przyjemność i zadowolenie.
Już w okresie adaptacyjnym, stawiamy na indywidualność mieszkańca, stosując zabiegi fizykoterapeutyczne, indywidualne zajęcia ruchowe oraz indywidualną terapię relaksacyjną. Zajęcia grupowe stanowią uzupełnienie terapii indywidualnej i są jedną z bardziej skutecznych form podnoszenia aktywności fizycznej. Czynności te bez wątpienia przynoszą pozytywne efekty, powodując przede wszystkim zmniejszenie dolegliwości bólowych, a co za tym idzie poprawę stanu psychicznego mieszkańca. Zajęcia grupowe pozwalają także na nawiązanie relacji z innymi mieszkańcami i powodują że mieszkaniec nie skupia się tylko na sobie i swojej chorobie, a czynnie włącza się w życie domu. Ruchowe zajęcia grupowe nie tylko podnoszą sprawność fizyczną, ale również przyczyniają się do integracji grupy, pozwalają osobom nieśmiałym nawiązać znajomości z współmieszkańcami, uwrażliwiają na potrzeby drugiego człowieka, są atrakcyjną formą spędzania czasu wolnego. Wysiłek fizyczny jest również najlepszym środkiem przeciwdziałającym stanom depresyjnym. Podopieczni chętnie korzysta z takich form pomocy.
Bardzo istotną rolę pełnią fizjoterapeuci, którzy nie tylko prowadzą ćwiczenia, ale w pewnym sensie są również psychologami, którzy potrafią odpowiednio zareagować na zmieniające się samopoczucie mieszkańca. Fizjoterapeuci wchodzą w skład zespołu terapeutyczno-opiekuńczego i uczestniczą w tworzeniu indywidualnych planów wsparcia mieszkańca. Terapia ruchem jest preludium do udziału w różnych formach terapii zajęciowej i dowodem na to, że pobyt Domu Pomocy Społecznej może być odmiennym, ale pozytywnym okresem życia.
Na terenie naszej placówki do dyspozycji mieszkańców są trzy gabinety:
• Gabinet kinezyterapii
• Gabinet fizykoterapii
W gabinecie kinezyterapii prowadzimy:
• ćwiczenia oddechowe,
• ćwiczenia bierne i czynno-bierne,
• ćwiczenia wspomagane,
• ćwiczenia czynne w odciążeniu,
• ćwiczenia czynne wolne,
• ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem,
• ćwiczenia czynne oporowe,
• ćwiczenia prowadzone,
• ćwiczenia redresyjne,
• ćwiczenia rozluźniające,
• ćwiczenia manualne rąk,
• ćwiczenia z laską gimnastyczną i przy drabinkach,
• ćwiczenia na ergometrze,
• ćwiczenia na rotorze KKG,
• ćwiczenia na bieżni,
• gry i zabawy ruchowa oraz gimnastyka poranna.
W gabinecie fizykoterapii na zlecenie lekarskie wykonywane są zabiegi:
• terapia laserowa,
• naświetlanie lampą sollux i bioptron,
• terapia za pomocą ultradźwięków,
• elektroterapia (diadynamik, jonoforeza, galwanizacja)
• terapia polem magnetycznym,
• fotele masujące i leżanka masująca.