Odpust ku czci Św. Br. Alberta w DPS w Siedlcach – 20. VI.2017