Na przedstawieniu pt. BOŻE NARODZENIE w Perlejewie – 29.I.2017